Permanent Stalspuitmiddel, 200ml 7276N

56.58

Voor het bestrijden van vliegen in verblijfplaatsen voor vee en pluimvee.

Artikelnummer: IN-OIN-99035 Categorie:

Voor het bestrijden van vliegen in verblijfplaatsen voor vee en pluimvee.

Toepassingsgebied:
Permanent Stalspuitmiddel kunt u als spuitmiddel in verblijfplaatsen voor vee en pluimvee toepassen. Het vee mag op stal blijven maar voorkom dat de dieren met de spuitvloeistof
worden geraakt. Melkgerei, voer- en drinkbakken tijdens de behandeling afdekken.

Eigenschappen:
Permanent Stalspuitmiddel bevat 214 gram per liter Permethrin en 23,5 gram per liter Pyrethrinen (waaronder Pyrethrum). Pyrethrum zorgt voor een snelle doding van de aanwezige
vliegen. Permethrin heeft een snelle en langdurige werking (4 tot 6 weken). Voor een doeltreffende werking van Permanent Stalspuitmiddel is slechts weinig werkzame stof
nodig. Permanent Stalspuitmiddel combineert een hoge effectiviteit met een zeer lage giftigheid voor zoogdieren.

Omdat Permethrin een contactinsecticide is, kan nieuw stof en vuil op behandelde plaatsen de werking verminderen. Behandelde plaatsen daarom zo goed mogelijk stofvrij houden en
desnoods opnieuw behandelen. Vinylverven en sommige soorten kunststof absorberen Permethrin, wat kan leiden tot een lagere effectiviteit. Dergelijke oppervlakken daarom mijden.

Dosering:
20 ml Permanent-Stalspuitmiddel verdund met 5 liter water voldoende voor de behandeling van 50 m2 oppervlakte. Het middel kan in aanwezigheid van de dieren worden toegepast; er
mag echter niet rechtstreeks op de dieren worden gespoten.

Het middel mag uitsluitend worden toegepast door:
• personen die in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsdiploma
ongediertebestrijding dat is afgegeven of verlengd door een door de Minister van
VROM geregistreerde instelling of geregistreerd bedrijf en dat niet ouder is dan vijf
jaren, of
• personen die in het bezit zijn van een door de Minister van VROM afgegeven bewijs
van gelijkstelling dan wel een verlenging daarvan, dat niet ouder is dan vijf jaren
• agrarische ondernemers die het middel op eigen bedrijf gebruiken.

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

NL-toelating. Dit product is enkel toegelaten voor gebruik in Nederland

Afmetingen 6 × 6 × 13 cm
EAN-code

8712988002366

PROFESSIONEEL GEBRUIK

Scroll naar boven