Permanent Spray, 500ml 7500N

14.67

Voor het bestrijden van vliegende en kruipende insecten

Artikelnummer: IN-OIN-23014 Categorie:

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als vliegenbestrijdingsmiddel voor de behandeling van oppervlakten in verblijfplaatsen voor vee, met dien verstande, dat veevoer, melkapparatuur en voer- en drinkbakken vooraf dienen te worden verwijderd of afgedekt.

Het middel mag uitsluitend worden toegepast door:
• personen die in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsdiploma
ongediertebestrijding dat is afgegeven of verlengd door een door de Minister van
VROM geregistreerde instelling of geregistreerd bedrijf en dat niet ouder is dan vijf
jaren, of
• personen die in het bezit zijn van een door de Minister van VROM afgegeven bewijs
van gelijkstelling dan wel een verlenging daarvan, dat niet ouder is dan vijf jaren
• agrarische ondernemers die het middel op eigen bedrijf gebruiken.
Bevat: 0,59% Permethrin en 0,06% Pyrethrum. Pyrethrum zorgt voor een snelle doding van de aanwezige vliegen. Permethrin heeft een snelle en langdurige werking (4 tot 6
weken).

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

NL-toelating. Dit product is enkel toegelaten voor gebruik in Nederland

Afmetingen 6 × 6 × 23 cm
EAN-code

8712988002281

PROFESSIONEEL GEBRUIK

Scroll naar boven